Skip to main content

Ülkemizde 2008 yılından beri Sağlık Bakanlığı çatısı altında sistematik olarak yürütülen hava ambulans faaliyetlerinin Avrupa’da geçmişi 1960’lı yıllara dayanmaktadır.

Örneğin Almanya’da hava ambulans ihtiyacı bu yıllarda acil yardım altyapısının zayıf olduğu merkezden uzak bölgelerde artan trafik kazaları neticesinde ortaya çıkmıştır. İlk girişim ise 1970’lerin başında gerçekleşmektedir. İlk helikopter ambulans faaliyeti bugün en büyük helikopter üreticilerinden biri olan Airbus-Helicopters’ın merkezinin bulunduğu Bavyera eyaletinde, silahlı kuvvetlerin desteğiyle başlamıştır. Kısa bir süre sonra mali sebeplerle sivilleştirilen operasyon Alman Otomobil Kulübü ADAC tarafından devam ettirilmektedir.

Ülkemizin aksine Almanya’da hava ambulans faaliyetleri büyük oranda bağışlar, üyelik aidatları, sağlık sigortaları ve yerel yönetimler tarafından finanse edilmektedir.

Günümüzde en büyük filoya sahip olan ADAC, 50’nin üzerinde helikopterle yılda 50.000’in üzerinde vakaya müdahale etmektedir. Yaklaşık 20 milyon üyesinden topladığı aidatlarla temel altyapı maliyetlerini karşılayan ADAC, ülkemizde de olduğu gibi 112 acil yardım hattı üzerinden göreve çağırılmaktadır. Vaka maliyetlerinin büyük çoğunluğu taşınan kazazede veya hastanın zorunlu sağlık sigortası tarafından karşılanmaktadır.

Almanya’nın ikinci büyük helikopter ambulans filosuna sahip olan DRF, 1972 yılında Björn Steiger Vakfı’nın girişimiyle kurulmuştur. 1969 yılında henüz 9 yaşında olan Björn Steiger, geçirdiği trafik kazası sonucu, yerel yardım kuruluşları arasında yeterli koordinasyonun sağlanamamasının da etkisiyle ambulansta hayatını kaybetmiştir. Ailesi tarafından kurulan vakıf, kurumlar arası koordinasyonu artırarak vaka müdahale süresini düşürmeyi ve önlenebilir kayıpları azaltmayı hedeflemektedir.

Silahlı kuvvetlere ve İçişleri Bakanlığına bağlı afet yardım birimleriyle birlikte ADAC, DRF ve çoğunluğu bölgesel olan daha küçük kuruluşlar Almanya’nın günümüzdeki havadan kurtarma altyapısını oluşturmaktadır. 70’in üzerinde istasyondan, 100’ün üzerinde helikopterle gerçekleştirilen hava ambulans faaliyetleriyle kapsama alanı Almanya sınırlarının dahi dışına genişlemiştir.